Napsali o nás

Vytisknout
Baťova manažerská škola připomněla důležitost umět využít příležitost
10. 12. 2014
TISKOVÁ ZPRÁVA
ZLÍN
Na UTB se ve dnech 4. a 5.12.2014 konal již osmý běh Baťovy manažerské školy, tentokrát s názvem Strategie a leadership. Pořadatelem byla Fakulta managementu a ekonomiky, která toto setkání připravuje pravidelně každý rok na jaře a na podzim. FaME má jako jeden ze svých dlouhodobých úkolů a cílů aktivní správu odkazu Tomáše Bati. Akci uspořádala fakulta ve spolupráci s Obuvnickým muzeem ve Zlíně. Účastníků kurzu bylo 45 a zastoupeny byly firmy: Continental Barum s.r.o., KONŠTRUKTA-Industry, a.s., REC Group, s.r.o., Atelier M.A.A.T., ZÁLESÍ a.s., Salve Finance, a.s. a další.
Na Baťovu manažerskou školu přijel z USA přednášet Milan Zelený, který je nejcitovanějším českým ekonomem a přednášejícím nejen na UTB ve Zlíně, ale na Fordham University v New Yorku a dalších světových univerzitách. Milan Zelený se zabýval tématem Cesty k úspěchu aneb trvalé hodnoty soustavy řízení Baťa v kontextu současnosti. Milan Zelený mimo jiné uvedl: „Ekonomiky všech zemí se dostávají do situace, kdy dochází k vyčerpání všech čtyř známých sektorů – zemědělství, průmyslu, služeb a státního sektoru. Otázkou je, jaký vznikne sektor pátý.“
Milan Zelený dále řekl: „Prvním krokem je vždy vědět a pochopit, co se děje a proč. Nevíme-li to, jsme všichni v ulicích, ať už fyzicky nebo mentálně. Důležité je naučit se rychlé adaptaci, pochopit, co je podstatou naší doby, přizpůsobit se a využít příležitosti.“ Milan Zelený také uvedl, že čekat na Godota nebylo ani pro Baťovce, ani pro nás. Podle jeho slov už patnáct let hledají studenti i odborníci pátý sektor. Nejen, že ho nikdo nenašel, ale často ho ani nezkoušel najít. Řešením pátého sektoru je tzv. metamorfóza, kvalitativní změna hospodářského systému. Pátým sektorem pravděpodobně budou všechny čtyři předchozí sektory integrované do jedné ekonomické činnosti. Jako příklad úspěšného českého podniku, který se přibližuje právě těmto ekonomickým trendům, byla uvedena společnost Fosfa.
Baťovy manažerské školy se zúčastnil i odborník na Baťův systém řízení Zdeněk Rybka, který přednášel na téma Základní zásady Baťova systému řízení. „U Baťů se každý zaměstnanec snažil. Baťovo heslo bylo: Vydělaný halíř má větší hodnotu než darovaná koruna,“ připomněl Zdeněk Rybka. A zmínil i to, že kdyby se v naší zemi uplatňovaly nyní stejné hodnoty jako u Baťů, tak jsme daleko před Švýcarskem. Mezi dalšími přednášejícími Baťovy manažerské školy byl Václav Novák, odborník na krizové řízení, který dokázal mnoho firem vyvést ze ztrát do zisků. Na adresu doporučení, co dělat ve firmách, aby byly úspěšné, uvedl: „Musíte v první řadě mít cash, musíte si zajistit peníze. Dalším krokem je zprůhlednit a analyzovat si odkud jdou tržby a proč a s jakým rizikem, odkud jdou marže a jaké. Dále je nutné odstranit všechny skluzy, nic nesmí mít zpoždění. Důležité je také procesní řízení a energetizovat lidi. Kdo nehoří, tak nezapálí. Nejdůležitější zaměstnanci jsou ti, kteří mají vlastní víru v sebe a úspěch a ti, co mají vize.“ Osmý běh BMŠ zakončila svým příspěvkem na téma Management nebo leadership Lenka Pavelková Šnyrch.
Součástí programu Baťovy manažerské školy byla i prohlídka expozic s odborným výkladem Principů Baťa v areálu Svitu včetně prohlídky nových prostor 14/15 Baťova institutu ve 14. budově bývalého baťovského areálu. Účastníci se svezli výtahem - legendární pojízdnou kanceláří a poslechli si výklad na terase Baťova mrakodrapu, kdysi správní budovy firmy Baťa. Programem včetně prohlídky Obuvnického muzea ve Zlíně provázela Miroslava Štýbrová. Další běh Baťovy manažerské školy plánuje Fakulta managementu a ekonomiky uskutečnit v červnu v roce 2015.

 

 

Baťova manažerská škola opět sklidila velký úspěch
17. 5. 2013
TISKOVÁ ZPRÁVA
ZLÍN
Šestý běh úspěšného kurzu Baťovy manažerské školy, který proběhl ve dnech 16. a 17. května 2013 v prostorách univerzitního rektorátu, zahájila prof. Drahomíra Pavelková, děkanka Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Hlavním tématem bylo „Podnikání – profese budoucnosti“.
Prvním přednášejícím byl profesor Milan Zelený, který je pravidelným hostem toho manažerského kurzu. Ve své přednášce hovořil o trvalých hodnotách soustavy Baťa v kontextu současnosti. Významnou část jeho prezentace tvořili také citáty, vize a myšlenky úspěšného zlínského podnikatele. „Baťa měl zcela průhledně a zřetelně definovanou soustavu řízení podniků. Byl to geniální člověk, který rozuměl podnikání instinktivně a celý svůj život se řídil heslem Nebát se a nekrást,“ poznamenal Milan Zelený. Na doby největšího rozkvětu města Zlín a fungování Baťova systému řízení zavzpomínal Zděněk Rybka, absolvent Baťovy školy práce a místopředseda výboru Klubu absolventů Baťovy školy práce ve Zlíně.  Odpoledne se účastníci kurzu přesunuli do nových prostor 14/15 Baťova institutu, kde shlédli expozici s názvem Princip Baťa: Dnes fantazie, zítra skutečnost. Prohlídka byla obohacena výkladem Miroslavy Štýbrové, která je odbornicí na dějiny firmy Baťa a autorkou mnoha odborných článků zabývajících se podnikatelskou filosofií této firmy. Program prvního dne byl zakončen opravdu symbolicky - výjezdem v legendární pojízdné kanceláři na terasu „Baťova mrakodrapu“, kde měli účastníci možnost navázat zajímavé diskuse nad sklenkou dobrého vína. Druhý den zahájil profesionální kouč Petr Kallista s Leošem Kubíčkem, interním lektorem a trenérem významných společností. Společně představili obor Performance Tuning zabývající se zvyšováním výkonu firmy na základě jejích vnitřních zdrojů. Mluvili o lidském vnímání a také poskytli účastníkům několik manažerských rad, např. jak správně motivovat lidi k plnění vizí společnosti. Dvoudenní program ukončil ředitel společnosti IPA Slovakia Ján Košturiak se svým příspěvkem Každý z nás je podnikatel. Ve své prezentaci připomenul, že důležité je poznání sebe sama a světa kolem nás. „Svět měníme skrze změnu sebe. Inovace začínají v nás. Být sám se sebou je však to, co nám nejčastěji schází,“ uvedl.
Kurzu se zúčastnilo přes 30 manažerů, podnikatelů a dalších zástupců podnikatelské a akademické sféry. „Baťovy manažerské školy se účastním již potřetí. Mezi přednášejícími je vždy plno zajímavých a inspirativních lidí. Prve mne zaujal svým výkladem pan profesor Zelený, následně jsem to pojal jako zdroj inspirací, které mohu jako vedoucí výroby uplatnit v praxi. Tato akce je pro mne z profesionálního i osobního hlediska velmi přínosná a jsem rád, že se jí mohu pravidelně účastnit,“ uvedl Radek Zejda, vedoucí výroby společnosti Podravka – Lagris a.s.
Další běh kurzu je plánován v prosinci 2013.
Více informací o akci naleznete na webových stránkách http://www.batovaskola.cz/.

 

 

Ve Zlíně budou manažery školit podle baťovských principů
15.5.2013    Právo    str. 12   Region Morava a Slezsko
Aleš Fuksa    Univerzita Tomáše Bati
ZLÍN
Další ročník úspěšného kurzu Baťovy manažerské školy se od 16. do 17. května uskuteční při Fakultě managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Hlavním tématem tohoto kurzu, který je určen především manažerům z praxe, tentokrát bude „Podnikání – profese budoucnosti“. Mezi přednášejícími nebudou chybět Milan Zelený, profesor působící na Fordham University v New Yorku a mezinárodně uznávaný konzultant, či absolvent Baťovy školy práce Zdeněk Rybka a historička se zaměřením na dějiny firmy Baťa Miroslava Štýbrová. „Jednotlivé části kurzu přinesou posluchačům informace o současných moderních metodách řízení, ale nabídnou také přehled o řízení ve firmě Baťa v období do roku 1939 a zhodnocení možností využití principů tohoto systému řízení v současných podmínkách,“ pořadatelka akce Lucie Tomancová. Prostor podle ní bude rovněž pro pracovní diskuse, analýzy a řešení vlastních manažerských témat jednotlivých účastníků kurzu.
Součástí kurzu, který byl založen v roce 2010, je také návštěva nově otevřeného 14/15 Baťova institutu či výjezd v legendární pojízdné kanceláři umístěné v jednadvacáté budově průmyslového areálu.
Regionální mutace | Právo - severní Morava a Slezsko

 

 

Kurz, jak využít Baťovy principy dnes
14.5.2013    Zlínský deník    str. 3   Zlínsko
(red)    Univerzita Tomáše Bati
ZLÍN
O současných moderních metodách řízení, ale především o řízení ve firmě Baťa bude Baťova manažerská škola, která se letos pošesté koná na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Podnikatelé a další, kteří se na kurz přihlásili, se dozvědí, jak využít Baťovy principy a systém řízení v dnešních podmínkách. Přednášet budou odborníci – Milan Zelený, profesor působící na Fordham University v New Yorku, Zdeněk Rybka, absolvent Baťovy školy práce, Miroslava Štýbrová, historička se zaměřením na dějiny firmy Baťa,adalší. Kurz se koná 16.–17. května. „Jsme moc rádi, že kurz navštíví opakovaně účastníci, kteří se jej v minulosti již zúčastnili. Jejich opětovný návrat a zájem je pro nás důležitou zpětnou vazbou a známkou jejich spokojenosti,“ uvedla pořadatelka akce Lucie Tomancová.
Region | Střední Morava

 

 

Baťovská manažerská škola zve podnikatele
14.5.2013 Mladá fronta DNES str. 1 Kraj Zlínský
(vm) Univerzita Tomáše Bati
ZLÍN
Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně chystá další řadu úspěšné Baťovy manažerské školy. Uskuteční se od 16. do 17. května. Hlavním tématem kurzu, který je určen především manažerům z praxe, tentokrát bude Podnikání - profese budoucnosti. Kurzy pořádá fakulta od roku 2010, vystoupí na nich profesor Milan Zelený a další odborníci.
Regionální mutace | Mladá fronta DNES - Zlínský kraj

Novinky e-mailem

Přihlášení